Storfjord kommune ønsker samarbeid med mobbeombudet som kan tilby flg. til kommunene:

​Et mobbeombud som elever, foreldre og andre kan kontakte hvis de har opplevd krenkelser eller mobbing.
​Et mobbeombud som kan veilede og bistå i å løse utfordringer.
​En ressursperson som skoleeier, skoleleder aller andre ansatte kan ta kontakt med for å få råd, veiledning og kompetanseheving.
​En ressursperson som kan bidra på kurs og temakvelder i forhold til skoler, idrettslag og andre aktuelle arenaer

Prosjektet sksal utvikles i samarbeid mellom Troms fylkeskommune og kommunene

e-post: mobbeombud@tromsfylke.no