Helsestasjonen har ansvar for barn og unge inntil 18 år, som har behov for bistand i forhold til utfordringer innen psykisk helse og rus. Psykisk helsetjeneste/Rusomsorgen er samarbeidende tjenester med helsestasjonen.

Kontorsted er på Helsehuset på Oteren.

Kontaktinformasjon

Helsesøster Mona Willumsen
Telefon:  982 89 167