Råd for eldre og funksjonshemmede 2016-2019

Ann-Mari Hansidatter

9046 Oteren

Leder

Vararepresentant

Leif Skogly

 

9046 Oteren

 

Vararepresentant

 

 

 

Anne-Marie Nilsen

9143 Skibotn

Nestleder

Vararepr.

Eeva Randell

 

9143 Skibotn

 

Vararepresentant

 

 

 

Ilmar Monlund

9046 Oteren

Representant

Vararepr.

Stine J. Strømsø

 

9046 Oteren

 

Vararepresentant

 

 

 

Svein Richardsen

9143 Skibotn

Representant

Vararepr.

Steinar Furuly

 

9143 Skibotn

 

Vararepresentant

 

 

 

Ann-Olaug Holmslett

9143 Skibotn

Representant

Vararepr.

Sigrunn Andersen

 

9143 Skibotn

 

Vararepresentant

 

 

 

Susanne Vallesæter

9046 Oteren

Representant

Vararepr.

Camilla Leirbakk

 

9143 Skibotn

 

Vararepresentant

 

 

 

Torbjørg Leirbakken

9046 Oteren

Representant

Vararepr.

Laila Aronsen

 

9046 Oteren

 

Vararepresentant