Rapporten er nå klar og skolen skal sammen med elever, personalet, foresatte, utviklingsveileder for skolene og skoleeiernivå,benytte rapporten som grunnlag for kvalitetsarbeidet videre.