Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Resmi belgelere erişim hakları

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Resmi belgelere, kayıtlara ve benzer kütüklere erişim hakkınız vardır. Yasaların yetki verdiği bir muafiyet kapsamında olmadıkça, belediyedeki tüm belgeler herkese açıktır. Bir belge kamuya ifşa edilmekten muaf olsa da, belgenin yine de tamamen veya kısmen ifşa edilip edilmeyeceğini (ek erişim) belediye değerlendirecektir. Yalnızca evrak biçimindeki bilgiler değil, prensipte depolanan tüm bilgiler belgedir. Veritabanlarına yalnızca, bilgilerin veritabanından kolay bir şekilde çağrılabilecek olması kaydıyla erişebilirsiniz.

Dahili belgelere erişiminiz engellenebilir ancak genel bir kural olarak şunlara yine de erişim elde edebilirsiniz:

  • Belediye meclisi veya seçimle göreve gelen başka bir organa ait durum listesi veya destekleyici belgeler
  • Belediyenin denetim komitesi, itiraz kurulu veya belediye denetçisine gelen veya bu organlar tarafından gönderilen belgeler
  • Belgeyle ilişkili durumla ilgili olarak bağımsız karar verme yetkisine sahip idari departmanlara gelen veya bu organlar tarafından gönderilen belgeler

Kriterier/vilkår

Bir durumla ilgili belgelere erişmeniz gerekiyorsa, bu gereklilik, belirli bir durum veya makul ölçüde, belirli bir mahiyetteki konular için geçerli olmalıdır.

Pris for tjenesten

Bir durumda sayfa sayısı 100'ü aşarsa, belediye basım, çoğaltma ve posta işleri için ücret alabilir. 100 sayfa aşıldığında, sayfa başına 1 NOK ücret alınabilir ve posta işlerinin tam maliyeti de ücretlendirilebilir. Yüksek kaliteli fotokopiler için başka kurallar geçerlidir.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Resmi yazışma günlüğü, resmi bir organa gelen ve bu organ tarafından gönderilen postaları içeren bir listedir. Bu listede, durumun ve belgenin başlığı ile gönderenin veya alıcının adı gösterilir. Sipariş etmek istediğiniz bir belge bulduğunuzda, lütfen yazılı veya sözlük olarak erişim talebinde bulunun. Belediyenin, dosyalama sisteminde belgeleri bulmanıza yardımcı olma görevi de vardır.

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Erişim talepleri olabildiğince hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Bu genellikle, aynı gün veya 1-3 iş gününde anlamına gelir. Belediyenin talebinizi almasından itibaren 5 iş günü içinde yanıt gelmezse, talebinizin reddedildiği anlaşılır.

Klagemulighet

Hak talebiniz reddedilirse, belediye, redde dayanak oluşturan hükme atıfta bulunacaktır. Belediye ayrıca, itiraz hakkı ve süre sınırlamasına da atıfta bulunacaktır. İtirazlar konusunda yetkili mülki idare amirliğidir ancak itiraz belediyeye gönderilecektir. Belediyenin talebi almasının üzerinden beş iş günü geçmesine rağmen elinize ulaşan bir yanıt yoksa, itiraz etme hakkınız da vardır. Bu durum, talebinizin reddedildiği anlamına gelir.

İtiraz mümkün olan en kısa sürede karara bağlanacaktır. İtirazın işleme koyulmasıyla bağlantılı olarak, mülki idare amirliği, ek erişimle ilgili kurala dayanarak belgenin tamamen veya kısmen ifşa edilmesine karar verebilir.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-27 13:06
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-01-15