Vi i Barne- og familieenheten informerte om Ungdata undersøkelsen på foreldremøter 20. og 21. september. Vi minner om at årets resultater fra Storfjord, og Norge for øvrig, er tilgjengelig på ungdata.no. Her kan man blant annet sammenligne våre funn/resultater med andre kommuner og laste ned kommunerapporter.