Voksne født før 1978 som ikke har fullført videregående skole, har rett til gratis videregående opplæring. Det kan bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den voksne allerede har. Voksne med rett til videregående utdanning kan få vurdert og dokumentert sin realkompetanse og utarbeidet karriereplan. Ansvar: Troms Fylkeskommune, Utdanningsetaten