Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sağlık hizmetlerinde tercüman hakkı

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Norveççe bilgileri sınırlı olan herkes, sağlık hizmeti aldıklarında bir tercüman hakkına sahiptir. Kaliteli bir sağlık hizmetine eşit erişim için hasta ve sağlık personeli arasında iyi bir iletişim ve bilgi alışverişi gereklidir. Sağlık personeli bazen uygun bir sağlık yardımı sağlamak için bilgi ve iletişimi kolaylaştırmak zorundadır. Sağlık durumunuz ve tedaviniz hakkında anladığınız dilde iyi bilgi alma hakkınız vardır. Yaşam ve sağlık, sağlık personeli ve hastanın iyi bir iletişim kuramaması halinde risk altında olabilir. Bir tercümana ihtiyaç olup olmadığını ve nitelikli bir tercüman çağrılıp çağrılmayacağını değerlendirmek sağlık personelinin sorumluluğundadır.

Målgruppe

Norveççe sınırlı bilgiye sahip hastalar ve kullanıcılar, Sami dilini konuşanlar, sağır, işitme engelli ve hem işitme hem de görme engelli hastalar

Pris for tjenesten

Tercümanlık hizmeti, sağlık hizmetinin bir parçasıdır ve hasta/kullanıcılar için ücretsizdir.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Bakınız
Bakınız Kamu Yönetimi Yasası § 11e (çocukları tercüman olarak kullanma yasağı)

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 3 Katılım ve bilgi alma hakkı

Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Randevunuz olan sağlık hizmeti bölümünü (aile hekimi, sağlık ocağı, psikolog veya diğerlerini) arayın ve onlardan bir tercüman çağırmalarını isteyin. Sağlık servisine tam olarak hangi dilde konuştuğunuzu söyleyin. Sağlık servisi tercüman çağırmakla yükümlüdür. Tercüman olarak sadece nitelikli tercümanlardan yararlanılabilir.

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Tercüman tarafından kabul edilemez davranışlar örneğin eksik veya hatalı tercüme, sır saklama yükümlülüğünün ihlali, tercümanın görüşme sırasında taraflar adına iletişime karışması veya tercümanın tercüme sırasında davranışları ile ilgili diğer hususlar olabilir.

Ulusal tercümanlar listesi, listede kayıtlı olan kişiler tarafından verilen tercümanlık hizmetinin kalitesini garanti edemez, ancak tercüman kullanıcısı olarak sizden geri bildirim bekler. Ulusal tercümanlar listesinden bir tercümanın görevini iyi tercüme direktiflerine uygun olarak yerine getirmediğini tespit ederseniz, bunu listeye bir mektup göndererek bildirebilirsiniz. Anonim başvurular işleme konulmaz.

Ulusal tercümanlar listesine yazabilirsiniz, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo, ntreg@tolkeportalen.no

Sağlık hizmetinde tercüman bulunmadığından şikayet ediyorsanız, güncel itiraz makamını «Hasta ve Tercüman» broşüründe bulabilirsiniz.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-03-12 09:03
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-02-01