Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sağlık ocağı

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Sağlık ocağı çocuğu doğumdan okula çağına kadar takip eder ve belediye sorumluluğundadır. Sağlık ocağı, olası zor yaşam koşullarında çocukların korunması ve takibi için önemli bir iş yapar ve anaokulu, aile hekimi ve çocuk hizmetleri ile işbirliği değerlidir. Sağlık ocağında aşağıdaki konularda tavsiye ve danışmanlık alabilirsiniz

  • çocuğun hareket ve psikososyal gelişimi
  • emzirme ve anne sütü
  • aşı
  • beslenme
  • dil gelişimi
  • diş sağlığı
  • annelik ve babalık görevleri
  • birlikte yaşama
  • etkileşim
  • şiddet, taciz ve ihmal 

Önleyici sağlık çalışmasına önem verilir. Hemşire ev ziyaretine de gelebilir.

Målgruppe

0-20 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, hamile kadınlar ve veliler

Pris for tjenesten

Hizmet ücretsizdir.

aaa
Lover og forskrifter

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Ayrıca bakınız

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm 3

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Doğum yaptığınız zaman, sağlık ocağı ev ziyareti ya da sağlık ocağında takip için randevu ayarlamak üzere sizinle irtibata geçecektir. Çocuğunuzun aşıları ve düzenli kontrolleri için çağrılacaksınız. 

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-03-12 09:05
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-02-01