Selvmordstanker er belastende for de som opplever dem, og kan skape stor bekymring for menneskene rundt. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise, mens det for andre er et tilbakevendende problem. Årsakene er ofte sammensatte, og det er viktig å søke hjelp. Det er mange steder som tilbyr hjelp og god behandling, både for akutte og mindre akutte henvendelser.

Akutte situasjoner

Fastlege 77 21 29 00
Hvis du trenger hjelp på dagtid og dette ikke er livstruende, kan du kontakte Storfjord legesenter på tlf. 77 21 29 00. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med fastlegekontoret, vil du få hjelp videre ved å ringe lokal legevakt 116 117.

Legevakt Balsfjord 116 117
Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring legevakta på tlf. 116 117. Legevakta er åpen døgnet rundt. 

På legevakta får du kontakt med helsepersonell som er trent på å vurdere alvorlighet og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre. Legevakta har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite.

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Mindre akutte henvendelser og forebygging av selvmordstanker og selvmordsatferd

Selvmordstanker kan ledsage psykiske lidelser, men kan også bli utløst av kriser eller belastning over tid. Tap eller brudd av nære relasjoner, ubearbeidede vanskelige opplevelser, sosial isolasjon og rus kan utløse eller forverre selvmordstanker. For noen oppstår selvmordstanker uten noen åpenbar grunn.

For mange kan imidlertid selvmordstanker forebygges, og det er derfor viktig å søke hjelp så tidlig som mulig dersom du har det vanskelig.

Følgende tjenester er tilgjengelige kl. 8-15 på hverdager, er gratis, og kan kontaktes direkte uten henvisning fra lege:

Psykisk helsetjeneste/rusomsorg (fra 18 år):

Spesialsykepleier i psykiatri/fagansvarlig psykisk helsetjeneste Ketil Slettli
Telefon: 982 89 145

Ruskonsulent/fagansvarlig rusomsorg Roger Sommerseth
Telefon: 982 89 166

Sykepleier Sirin Winsnes
Telefon: 400 28 807

Spesialsykepleier/psykisk helsearbeider Maria Hemmingsen-Larsen
Telefon: 400 28 868

Miljøterapeut Ellen Strømsø
Telefon: 400 28 862

Kommunepsykolog (13-23 år)

Håkon Coucheron Fredhammer
Telefon: 400 28 857

Helsesykepleier (0-20 år, samt foresatte)

Helsesykepleier Mona Willumsen
Telefon: 982 89 167

Nasjonale hjelpetelefoner/chat: