Bjørnhumpen 1 TGE
Foto: Tanja Gamst Eriksen

Begge kartheftene og konkurranseskjema ligger ute på rådhuset og på helsehuset. De kan også lastes ned fra nett. Fjorårets nye kasser finner du beskrevet på kommunens nettside og telltur.no.

Her finner du mer informasjon:

Nytt av året i både trimpostkonkurransen og 5 på topp er at vi har inngått samarbeid med Balsfjord kommune om gjestebesøk på inntil to av turmålene i « Ti på topp- konkurransen» i Balsfjord kommune. De aktuelle turmålene finner dere på Telltur.no. For «5 på topp konkurransen»  må toppene være over 1000 moh. (Fire aktuelle topper i Balsfjord: Fugletinden, Snømannen, Kvannfjellet og Høltinden). Alle turene er merket. Koden på de aktuelle turmålene må registreres enten på telltur.no eller på samleskjema som sendes inn når konkurranseperioden er over. Det er ikke mulig å registrere en topptur fra Balsfjord som trimpostkassetur i Storfjord.

Ellers er konkurransekravene de samme som før for å få deltakerpremie og være med i trekninga av hovedpremien:

  • Barn (0 – 15 år): 10 kasser

  • Voksne: 20 kasser

  • Godt voksne (62+) inkl funksjonshemmede: 10 kasser

Vi lover en liten ekstrapremie til alle som har gått til alle kassene i løpet av sesongen, enten alle trimkasser eller alle toppturkasser.

I år som i fjor ber vi om hjelp fra dere som deltar, slik at konkurransen blir best mulig for alle som deltar:

  • Meld fra om ødelagte bøker og manglende skrivesaker.
  • Ta med deg søppel hjem.
  • Unngå parkering foran port og grind, vis hensyn til grunneiers og andres bruk av området.

Vi vil gjerne også komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være såkalt løypevaktmester, altså ha et ekstra oppsyn med ei trimløype du bruker ofte, slik at vi er sikre på at bøker og kasser er i god stand til enhver tid.