Torsdag 3.mai klokken 13.00 kommer Elisabeth Blix Bakkelund fra Norges Forskningsråd og Inger E. Haug fra Innovasjon Norge til Halti for å informere Nord-Tromsbedrifter om SkatteFUNN-ordningen og Innovasjonskontrakter. I tillegg kommer Tor Petter W. Christensen som er daglig leder i Aurora Spirit, verdens nordligste destilleri, for å fortelle litt om historien til destilleriet, og hvordan de benyttet seg av finansiering gjennom SkatteFUNN-ordningen til å hjelpe til med etableringen. Dette er en inspirerende historie, og verdt turen i seg selv!

Støtten gis til bedrifter som driver med forsknings- og utviklingsarbeid i form av direkte fradrag på skatten. 20 % av de godkjente prosjektkostnadene gis i støtte, og egenproduserte timer internt i bedriften er en av kostnadene i et slikt prosjekt.

Her kan du lese mer om SkatteFUNN-ordningen

Tema              SkatteFUNN – Det lønner seg å tenke nytt

Sted                Haltibygget, Kaisa 1. etasje

Dato                Torsdag 3. mai kl. 13.00 – 15.00

Arrangør        Norges Forskningsråd og Halti Næringshage AS

Påmelding      http://bit.ly/2vSOTSX