I løpet av fredag vil det komme ut informasjon fra den enkelte skole med informasjon om skolestart for de enkelte klasser på den enkelte skole og for Voksenopplæringa. Det er opp til kommunene å organisere oppstarten kontrollert og i henhold til smittevernhensyn.