Den er identisk med Troms fylkeskommune sin skolerute for elevene i videregående skole