Skuddpremieordningen ble vedtatt avviklet i kommunestyremøtet 16.12.2021.

Det er derfor ingen midler satt av til dette for 2022.