Det er bevilget 15000 kr totalt for 2019, og skuddpremier utbetales til årets bevilgning er brukt opp. Rev og mink må forevises, og en klo vil bli klippet slik at ikke samme dyr kan få utbetalt skuddpremie flere ganger.

Skuddpremie for rødrev er 500,-
Skuddpremie for mink er 200,-

Skuddpremier er skattefrie.