Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skuvlabiras

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Sihke oahppit, sin ovddasteaddji ja ráđit ja bargojoavkkut geat sin ovddastit, sáhttet bivdit ahte skuvlabirrasis álggahuvvojit doaibmabijut.  Skuvla galgá ávžžuhusas oaivvildit juoidá buori áiggis ja čálalaččat dan mearridit. Skuvlabiras lea sihke fysalaš biras nu go áibmu siste ja stoahkanbáikkit, ja maiddái psykososiála biras. Buot bargiin lea geatnegasvuohta dahkat juoidá jus váruhit ahte skuvllas lea givssideapmi, doaruheapmi dahje rasisma.

Buot ohppiin skuvllas lea riekti buori skuvlabirrasii mii ovddida dearvvašvuođa, loaktima ja oahppama.

Målgruppe

  • Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla oahppit
  • Oahppit geat leat skuvlla asttoáiggefálaldagas
  • váhnemat/ ovddasteaddjit

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Skjema

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Skuvla galgá gieđahallat ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši eai sáhte mearridit mánu sisa, de galggat oažžut čálalaš dieđu ákka birra. Galggat seammás oažžut dieđihuvvot goas vurdo ahte mearridit ášši.

Klagemulighet

Jus leat duhtatmeahttun mearrádusain, de sáhtát váidit ášši skuvlii golmma vahku sisa dan rájes go ožžot dieđu. Jus skuvla ii mearrit maide go vuos leat ožžon áiggi árvvoštallat ášši, sáhtát maid váidit dego ášši livččii juo mearriduvvon. Čilge mainna leat duhtatmeahttun ja manin oaivvildat ahte mearrádus berre rievdaduvvot. Jus skuvla doalaha sin mearrádusa, de sáddejuvvo ášši viidáset Fylkkamánnii, gii mearrida galgá go váidaga váldit vuhtii.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-27 12:47
Gyldig fra
2018-05-04
Gyldig til
2019-05-01