Helårsboliger tømmes hvert 2. år og utgjør 50% av avgiftsgrunnlaget, og fritidsboliger, sesongboliger hvert 3. eller hvert 4. år. For tømming av septiktanker og tette tanker betales et tømmegebyr som vist i tabell under.

Kategori

Enhet

KR EKS. MVA

KR INKL. MVA

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år

Pr. tømming

1787

2234

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert 2. år

Pr. tømming

894

1118

Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år

Pr. tømming

596

745

Slam fritidsboliger - tømming hvert 4. år

Pr. tømming

447

615

Slam pr. m3

 

492

615

Ekstra tømming av septiktank

Pr. tømming

2357

2946

Ekstra tømming av septiktank i perioden 01.11. – 30.04.

Pr. tømming

3535

4418

Gebyr manglende merking/rydding

 

549

686