Helårsboliger tømmes hvert 2. år og utgjør 50% av avgiftsgrunnlaget, og fritidsboliger, sesongboliger hvert 3. eller hvert 4. år. For tømming av septiktanker og tette tanker betales et tømmegebyr som vist i tabell under.

Kategori

Enhet

KR EKS. MVA

KR INKL. MVA

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år

Pr. tømming

1661

2076

Slam inntil 4 m3 - tømming hvert 2. år

Pr. tømming

836

1045

Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år

Pr. tømming

578

723

Slam fritidsboliger - tømming hvert 4. år

Pr. tømming

435

543

Slam pr. m3

 

457

571

Ekstra tømming av septiktank

Pr. tømming

2189

2736

Ekstra tømming av septiktank i perioden 01.11. – 30.04.

Pr. tømming

3284

4106

Gebyr manglende merking/rydding

 

510

638