Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snøscooterløyper i Storfjord

Opplysninger om kjøreforhold får vi bl.a. fra snøscooterforeningene og enkeltbrukere av løypene. Det vil derfor være prisverdig at brukere av løypene kan gi beskjed til Storfjord kommune 77 21 28 00 post@storfjord.kommune.no om endringer i kjøreforhold.

Det tillates ikke motorisert ferdsel utenfor oppmerket løypetrase. Er det behov for dette må det søkes om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Dette gjøres til kommunen. Før kommunen behandler denne søknaden skal det innhentes en skriftlig godkjenning fra grunneier. Ved brudd på lov om motorferdsel har grunneier retten til å stenge løypa over sin eiendom.

Scooterløypene stenger hvert år straks det blir barmark, dvs. snøfritt i løypa, og senest 4. mai. Det blir ikke gitt tillatelse til kjøring ut over dette.