Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snøskuterløyper i StorfjordSnøskuterløyper illustrasjon

Storfjord kommune har vedatt ny forskrift om snøskuterløyper i 2021. Vi ber brukere sette seg inn i forskrifta med de restriksjoner denne setter. Det ligger gode kart i lenken under som beskriver restriksjonene, samt lenker til forskrifta på www.lovdata.no. 

Opplysninger om kjøreforhold får vi bl.a. fra snøskuterforeningene og enkeltbrukere av løypene. Det vil derfor være prisverdig at brukere av løypene kan gi beskjed til Storfjord kommune 77 21 28 00 post@storfjord.kommune.no om endringer i kjøreforhold.

Det tillates ikke motorisert ferdsel utenfor oppmerket løypetrase og rastesoner. Er det behov for dette må det søkes om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Dette gjøres til kommunen. Før kommunen behandler denne søknaden skal det innhentes en skriftlig godkjenning fra grunneier. Ved brudd på lov om motorferdsel har grunneier retten til å stenge løypa over sin eiendom.