Hvem kan søke?

Søkere skal være lag og foreninger fra Storfjord, eller private interessegrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år. Søknad skal leveres på elektronisk søknadsskjema "Kommunale lokaler og anlegg - leie": https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=232&ouref=1939.

Når du ha skrevet inn alle opplysninger om søker, velg "Andre lokaler/anlegg" og skriv inn navnet på anlegget. Dersom det søkes for flere grupper, kan det legges til ønsket antall rader. Husk å oppgi type gruppe, f.eks. barn 10-12 år, eller voksne. Se bort fra fakturaadresse.

Søkerne prioriteres slik:
1. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre.
2. Fysiske aktivitetstiltak rettet mot øvrige grupper av befolkningen.
3. Andre kulturtiltak.

Alle brukerne må signere ordens- og sikkerhetsreglene før de får tilgang til anlegget. Det er et krav at søkerne har to bassengvakter som kan dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.

Tidsrom

Det kan søkes om treningstid hverdager mellom 17.00 - 21.00, og i helger. Tildelinga følger skoleåret. Hver gruppa kan søke om inntil 2 timer, to ganger per uke.