Frivilligsentralen, folkehelsekoordinatoren og kulturkontoret har i samarbeid utarbeidet en søkekalender, som vi håper skal være til hjelp for lag og foreninger i kommunen. Målet er at det skal være lettere å holde oversikt over ulike tilskuddsordninger og søknadsfrister.

Oversikten er ikke utfyllende, det finnes i tillegg kanskje enkelte legater eller fond som kan støtte spesifikke prosjekter.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål, eller oppdager feil i oversikten.

Søkekalenderen finner du her: Søkekalender 2017