Hjemmehjelp:
Hjelpen omfatter rengjøring av stue, kjøkken, bad, brukers soverom og gang. I de aktuelle rom foretas rengjøring av toalett, badekar/dusj, støvtørking, støvsuging, gulvvask og sengeskift, vindusvask og gardinskift etter individuell avtale. Hjemmehjelpen yter ikke rundvask.

Matombringing:
Matombringing ytes til hjemmeboende som ikke er i stand til å tilberede sin egen mat. Tjenesten ytes inntil tre ganger per uke, på fastsatte leveringsdager.

Trygghetsalarm:
Trygghetsalarm skal bidra til at den enkelte føler trygghet i eget hjem, og slik har mulighet til fortsatt å leve og bo selvstendig. Det er foreløpig bare analoge telefoner dette systemet kan kobles opp til.

Omsorgslønn:
Omsorgslønn gis til omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid/ merarbeid og der omsorg fra nettverket rundt hjelpetrengende anses som nødvendig.

Fritidskontakt:
Fritidskontakttjenesten gis for å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Les mer her: Fritidskontakt.

Hjelpemidler:
Hjelpemiddelkontakt har ansvaret for administrering og organisering av hjelpemidler til hjemmeboende. Les mer her: Hjelpemiddelkontakt.