Det vil komme ut mer informasjon og søknadsskjema i neste uke.Tilbudet i juni/juli er for elever ved begge skolene som er i SFO skoleåret 2017-18 og i august for elever som har søkt og fått plass skoleåret 2018-19.