Det vil bli gitt tilbud om SFO plass ved Hatteng skole sommeren 2019 i uke 33 for elever i SFO ved begge skolene. Søknadsfrist: senest 1.juni

Målgruppe er alle som har søkt og fått SFO-plass skoleåret 2019-20 ved Hatteng eller Skibotn skole.Der er åpen SFO i uke 33 fra 12.-16.8 2019. For å ha åpen SFO må det være minimum 3 barn som har behov pr. dag.

Det er bindende påmelding med betalingsplikt for den uka barnet er påmeldt. Pris: kr. 1000 pr uke. Åpningstider: fra 07:00-16.15 hver dag man.-fre. (dette kan være fleksibelt mht start, slutt etter behov) .