Sist oppdatert: 27.12.2021 (beskrivelse av løypene ihht ny forskrift)

Kart og restriksjoner

OBS! Skutere bør holdes i oppmerket trasé for å unngå ustabile snølag i rasutsatte områder. Ferdsel utenfor oppmerket og preparert trasé kan utløse ras, kommunen oppforder derfor at man unngår ferdsel utenfor trasé i områder med helningsgrad over 30 grader, samt unngår opphold i utløpsområder.

Nr. Navn Trasé Status

1

Mortendalsløypa

Lyngskroa–Otertun–Mortendalen–Signalnesvatnet–Vassdalen–Paras

Løypa går fra Lyngskroa til Otertun, via Mortendalsmoen, gjennom Mortendalen, øst for Sennvatnet, over Saunakken, gjennom Allavátčahca, over Signalnesvatnet (Čieknaljávri) nord for Vassdalselva til veien ved Vassdal gård. Løypa går videre til Rognli gård og leder så inn på Parasløypa.

Stengt

2

Parasløypa

Paras–Parasdalen–Skjærdalen–Veltvannet

Løypa går fra Rognli gård, via Parasdalen, sørenden av Bárrásvupvdegeahči, ca. 2 km fra Gappohytta, over øvre del av indre Skjærdalen, Valljihat, øst for høyde 668, over Veltvatnet og frem til Breidalen og kryss med Kitdalsløypa og Sammenbindingsløypa.

Åpen

3

Kitdalsløypa

Hatteng–Søreng–Čazajávri–Breidalen

Fra Hatteng sentrum ved butikk, bensinstasjon og spisested går løypa 150 m sør til Hatteng bru der den krysser Hattengveien, går videre over Kitdalselva, følger elva, forbygningene og innmark opp til Søreng, går videre gjennom Sørdalen, over Sørdalssmåvatnan via sørsida av Oksefjellet med sidegreiner til Čazajávri og Alibergvannet, videre gjennom Breidalen og frem til kryss med Parasløypa og Sammenbindingsløypa.

Åpen fra hatteng til sørdalsbotn

4

Sammenbindingsløypa

Gálggojávri(Skibotndalen)–Breidalen

Løypa går fra sørenden av Moalkejávri mot vest, med oppstigning ca. 2–300 meter fra turløypa, følger østsida av Sallooaivi til Salloráššajávrrit, videre til Doggejávrrit, og følger nord for Doggejohka til Breidalen hvor den knyttes på Paras- og Kitdalsløypa.

Stengt

5

Skibotnløypa

Skibotn–Skibotndalen–riksgrensa til Finland ved E8

Løypa starter ved Gammelveien, krysser E6 ved søndre ende av Gammelveien og Olderbakken (kommunal veg) før skytebanen og forbi skytterhuset. Løypa krysser E8 nord for Nedstevatn (Vuolit Ivgojávrit), og følger vestsiden av E8 over Nedste- og Øvstevatn sørover til Brennfjell ved Øvre Haskielva. Her har løypa en arm ned til Brennfjell camping etter gamle Finlandsvei. Fra Brennfjell går løypa videre over E8, og følger nordsida av Øvre Haskielv til Stolpefjellmyra. I fjellsida følger løypa over Njuolvi til utløpet av Ákšogaikungorsa, øst for Speainivannet og over Halsefjellet til Doggejohka (høyde ca. 560), følger lia til Rovvejohka (høyde ca. 520) og sørover til E8, ca. 1 km ovenfor Dalmunningen. Løypa krysser ved E8 ved «Trollvikleiren» og går videre over på vestsiden av Skibotnelva, og opp dalen etter høyspentlinja vest for Helligskogvannet. Videre går løypa til Stortippen og Grustaket, opp til Sallojohka, over Moalkejávri, øst for Bossovárri til riksgrensen mot Finland ved E8.

Åpen fra Gammelveien til Perskogen


 

 ​