Sist oppdatert: 19. april 2021

OBS! Skutere bør holdes i oppmerket trasé for å unngå ustabile snølag i rasutsatte områder. Ferdsel utenfor oppmerket og preparert trasé kan utløse ras, kommunen oppforder derfor at man unngår ferdsel utenfor trasé i områder med helningsgrad over 30 grader, samt unngår opphold i utløpsområder.

Mortendalsløypa
Løypa starter ved Lyngskroa, går forbi Otertun, opp gjennom Mortendalen, over Sauenakken, krysser Postdalen, forbi Signaldalsvannet, til Vassdal gård og videre til Paras.

 

Åpen

Parasløypa

Starter ved Rognli gård øverst i Signaldalen, opp Parasdalen, inn mot Parasbotn, over Visiedga og Valljihat til Veltvannet.

Åpen

Kitdalsløypa Starter på Hatteng, følger det meste av Kitdalselva opp til Søreng, gjennom Sørdalen til Cazajavri, over Oksefjellsmåvannene gjennom Breidalen til Veltvannet. Ved Cazajavri tar det av en løype til hyttene i østenden av vannet og en til Allibergvannene.  

 

Delvis åpen

Stengt fra Hatteng til Søreng

 

Sammenbindingsløypa Fra Kitdalsløypa ved Veltvannet opp langs Doggejohka, over Doggejavrit og Sallorassajavrit, nord og øst for Salloaivi til Bossojohka og Moalkejavri.

Åpen

Skibotnløypa Starter ved Gammelveien, går opp til Skytterhuset på Olderbakken, kryser E-8, over Nedre- og Øvrevannene, langs E-8 til Brennfjell leir og Brennfjell camping. Ved Brennfjell leir krysser løypa E-8 og går opp lia til Stolpefjellmyra, langs veien til Bjørnskogen, under Favroslatnja, krysser Lullelva under Aksogaikungorsa, forbi Speinivannet over Halsefjellet ned mot Doggejohka og Rovvejohna på høyde ca. 530, nedover lia mot Dalmunningen, krysser E-8 (Trollvikleiren) og følger høyspentlinjen mot Stortippen og Perskogen camping, herfra over høyden til utløpet av Galgojavri, videre over Moalkejavri, øst for Bossovarri til riksgrensen ved 

Delvis åpen, ÅPEN fra Moalkejavri til riksgrensen

Stengt fra Helligskogen leir til Moalkejavri

Stengt fra Gammelveien til Brennfjell leir