Kommunen har flere nye bygg, og flere er under bygging. Dette er moderne bygg, og krever derfor en bred og oppdatert kompetanse for å opprettholde en tilfredsstillende vedlikehold og ettersyn.

Det vektlegges følgende:
Godt teoretisk grunnlag, gode personlige egenskaper, ansvarsbevissthet og omgjengelighet.
Kvalifikasjoner og motivasjon må ligge til grunn for opptak som lærling i Storfjord kommune.
Søkere må ha fullført teoridelen innen det aktuelle fagområdet, voksne med relevant arbeidserfaring kan også søke.

Hva du kan forvente som lærling i Storfjord kommune:

  •  Tilegne deg praktisk erfaring innen kompetansemålene for faget.
  •  En faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan.
  •  Et godt arbeidsmiljø preget av bred kompetanse, ansvarlighet, motivasjon og innovasjon

Vi tilbyr:

  • Tilsetting på kommunale vilkår
  • Oppfølging av lærlinger, skjer i samarbeid med opplæringskontoret
  • Lønn i henhold til HTA
  • Betingelser:
  • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Søkere må ha førerkort til bil

Oppstart 2. september 2019

I søknaden ber vi om mest mulig info. Oppgi derfor fødselsdato, sertifikater, tidligere praksis og pågående eller fullført videregående skole i søknaden. Alle søkere må søke elektronisk fra vår hjemmeside.

Attester og vitnemål leggs ved søknaden. Oppgi to referanser i søkanden.

Utlysningstekst samt link til elektronisk søknad finner du på denne linken.

Søknadsfrist er 3. mai 2019.

Kontaktperson er etatsleder Trond Arne Hoe.
Mob. 913 63 488, Mail: trond.hoe@storfjord.kommune.no