Ansatte

Sokneprest i Storfjord
Svenn A. Nielsen
tlf. arb. 926 73 399
e-post kontoret: prestekontoret@storfjord.net

Kirkeverge
Hilde Bjartli Aronsen
Tlf. arbeid: 974 29657, Tlf. privat: 481 87270
e-post kontoret: storfme@online.no
 
Kirketjener
Svetlana Eriksen
tlf. 950 99 947

Organist
Natalia Furmankova
tlf. 451 96 255
 
Graver
Svein Larsen
tlf. 977 88 208
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menighetsrådet 2019 - 2023

Medlemmer

Anne Dalheim (leder) Tlf: 913 24326

Karen Kemi Nyheim

Hallgeir Naimak

Astrid Molberg

Gunn Mjøs Siikavuopio

Nina Nilsen

 

Storfjord blomsterfond

Storfjord Blomsterfonds selgere:

Aud Levernæs tlf: 900 75 112
Gerd Pedersen tlf. 913 87 828
Else-Marie Sommerseth tlf. 777 15213 mobil 957 48 693
Eldbjørg Stenberg tlf. 777 14101 mobil 400 49 061

Bankkonto for betaling av blomsterhilsen: 4785 08 02153