Ved behov for telefonkontakt med sykehjemmet vil det være hensiktsmessig å benytte følgende telefonnummer:

Dagtid avdelinger:              tlf.   777 14 788    eller mobil   400 28 837 / 404 40 709

Dagtid kjøkken:                  tlf.   777 14 790

Ettermiddag/kveld:             tlf.   400 28 837 (langtidsenhet)

                                           tlf.   404 40 709 (skjermet enhet)