TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2006

Storfjord kommune administrerer transporttjenesten for funksjonshemmede i kommunen, med midler fra Troms Fylkeskommune. Transporttjenesten utføres av drosjene i kommunen, mot en egenandel på minimum 10%, minimum kr.10,00 pr. tur.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli godkjent som bruker:
· Varig funksjonshemming på minst 2 år.
· Betydelige vansker med å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av funksjonshemming.
Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å være gammel og dårlig til beins og/eller ha dårlige bussforbindelser eller ha lang vei til nærmeste buss - stopp.

Personer som er innvilget transporttjeneste behøver ikke å sende ny søknad.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunehuset tlf 777 14500 eller kan lastes ned her.

Søknaden sendes: Pleie og omsorg, Storfjord Kommune 9046 OTEREN.

For nærmere informasjon kan Anne-Lena Dreyer kontaktes på tlf. 777 14930

Søknadsfrist: 01.05.06.

Det gjøres oppmerksom på at søknadsskjemaet inneholder en spesifikk del som må utfylles av primærlegen før søknaden sendes inn.