Sammen med Frivilligsentralen har omsorgssenteret søkt og fått støtte fra fylket til et prosjekt om økt samarbeid og frivillighet inn i sykehjemmet.
Målet er å skape mer frivillig arbeid inn i senteret, styrke brukerinnflytelsen og åpne opp for samarbeid mellom lokalsamfunnet, pårørende og beboere.

Hensikten med prosjektet er å skape et mer åpent omsorgssenter med sosialt samvær og styrke den kulturelle identiteten for beboerne. Vi ønsker å gjøre sykehjemmet til en aktuell møteplass for sosialt samvær. Det er ønskelig å strukturere frivillig innsats inn i omsorgssenteret, og gjerne få på plass noen faste avtaler.

Kunne du tenke det å være en del av prosjektet, som frivillig på aktiviteter, eller en trivselsvenn?

Her følger foreløpig oppsett av aktivitetstid for året, samt tidsperspektiv for trivselsvenn. Ikke nøl med å ta kontakt!

 

Trivselsprosjekt

Prosjektet ønsker å få frivillige inn i omsorgssenteret, skape liv og røre og aktivitet der. I hovedsak skal det være tilbud hver 1.onsdag i måneden, fra kl 16.00, men også at det gis aktivitets tilbud andre dager.  Her er det åpent for frivillige å bidra!
Årsplan over aktivitet:

Januar

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang.
 • 2. Torsdag. Aktivitet. Vil du bidra?
  Kl. 11.00 til 13.00. Kaffe/kaker og allsang
   

Februar

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang.
 • Konsert. Frivilligsentralen ansvaret.
 • Gutteklubben tirsdag 23.02. Kl. 11.00-13.00. Kaffe/kaker. Prat/hygge.

 

Mars

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang.
 • 2. Onsdag. møteplassen Valmuen kommer hit. Kl. 11.00 til 13.00. Allsang, lodd kaffe/kaker.

 

April

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • Konsert. Frivilligsentralen har ansvaret.

 

Mai

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • 2. Onsdag. Møteplassen Valmuen,
  Kl. 11.00 til 13.00. Allsang, lodd kaffe/kaker.

 

Juni

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • Aktivitet?

 

Juli

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • Aktivitet?

August

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • Konsert. Frivilligsentralen har ansvaret.

 

September

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • 2. Torsdag denne mnd. Aktivitet? (Kl. 11.00 til 13.00.kake/kaffe og  allsang).

 

Oktober

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • Konsert. Frivilligsentralen har ansvaret.

 

November

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • 2. Onsdag. møteplassen Valmuen bidrar. Kl. 11.00 til 13.00. Allsang, lodd kaffe/kaker.

 

Desember

 • 1. Onsdag, Kl. 16.00, Frivillige bidrar på åsen. Kake/kaffe og allsang. Vil du bidra?
 • Konsert. Frivilligsentralen har ansvaret.
 • Oteren barnehage Lucia tog her. Utdeling av Lussekatter.

 

 

 

TRIVSELSVENN SØKES!

Vil du være trivsels-venn eller være med på en ute-gruppe, for beboerne på Åsen omsorgssenter?

For eksempel å besøke, spaserer, natur og bålkos, - alt som du selv kunne tenke deg å være med på!

 

Helst ønskes dette på oppsatt tid, eller etter annen avtale:
 

MANDAG kl. 11.00-12.30 eller 16.00-18.00
 

TIRSDAG kl. 11.00-12.30 eller 16.00-18.00
 

TORSDAG kl. 11.00-12.30 eller 16.00-18.00
 

FREDAG kl. 11.00-12.30 eller 16.00-18.00 – HER ØNSKES VI AT DET BLIR UTEAKTIVITETSGRUPPE, SOM EN FAST ORDNING!
 

LØRDAG kl. 11.00-12.30 eller 16.00-18.00
 

SØNDAG kl. 11.00-12.30 eller 16.00-18.00

 

Har du noen ideer og har lyst til å bidra? Ta kontakt med:
Jill Fagerli, e-post jill.fagerli@storfjord.kommune.no tlf.: 98 28 90 68