Hjelpen består blant annet av livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.
Les mer på http://www.blimed.no/
 

I tillegg til at vi leter etter bøssebærere, som skal ringe på hos innbyggerne på søndag, så har vi fått hjelp av barnehage og skole!

Skole: I år er Hatteng skoles valgfaggruppe med. "Innsats for andre" skal holde kafe, loppemarked og salg av hjemmelagede produkter. Alt de får inn går til årets aksjon.
De ønsker velkommen til Hatteng flerbrukshall, søndag 23.oktober, fra klokken 15.00-17.00.

Barnehage: Furuslottet barnehage, Skibotn, skal ha foreldrekafe for å støtte TV-aksjonen. En egen bøsse sendes til dem, slik at de som vil får bidratt der. Alle foresatte m/familie er velkomne innom onsdag den 19.oktober, 14.00-16.00.

Tv-aksjonskomiteen v/Storfjord frivilligsentral håper at flere blir med på denne dugnaden for å hjelpe krigsofre og stiller seg til disposisjon som bøssebærere.
Som bøssebærer er du faktisk med på å gi livsviktig hjelp til mennesker som lever i krig og konflikt.

Kunne du tenke deg å være bøssebærer? -ikke nøl, tiden er knapp, ring eller send melding til Jill Fagerli 98289068 eller Tove Dreyer 93235846.