Dersom du går inn på https://www.spleis.no/bosser så finner du en oversikt over alle som er digitale bøssebærere spesifisert på kommunenivå. I Storfjord er det registrert hele 18 bøssebærere. En stor takk til alle som stiller!
 
Dersom du ønsker å gi et bidrag til årets TV-aksjon, går du inn via linken og finner en digital bøsse som du vil gi et bidrag til.
 
Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!