Storfjord kommune v/ Oppvekst- og kulturetaten søker etter klubbleder i 37,5% stilling med tjenestested ungdomsklubben i Skibotn. Stillingen er et vikariat for ett år, og er ledig for tiltredelse senest 01.september 2006. Arbeidstiden er hovedsakelig kveldstid fra kl. 17.00 og til kl. 01.00, fordelt på klubbens åpningstid og avsatt tid til planlegging.

Det legges vekt på kjennskap til ungdomsarbeid og/eller fagbrev, samt personlig egnethet. Intervju vil bli vurdert.

Søkere bes oppgi referanser og gi en personlig beskrivelse av særlige interesser, motivasjon for å søke stillingen m.v.

Lønn- og arbeidstidsvilkår vil være i tråd med de til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kulturkonsulent Maria Figenschau eller oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng tlf. 777 14500.

Søknad sendes Storfjord kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 9046 Oteren
Søknadsfrist: 15.august 2006