I forbindelse med kommunereformen er alle norske kommuner pålagt å vurdere minimum én større geografisk modell som et alternativ til dagens kommune. Storfjord kommune er i dialog med Lyngen og Kåfjord kommune om en mulig sammenslåing i det såkalte Lyngenfjordalternativet. I tillegg er Storfjord og Lyngen i dialog med kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø om en mulig storkommune. Utredningen av Lyngenfjordalternativet ferdigstilles i oktober 2015. Utredningen av storkommunealternativet var klar i august.

Her kan du lese utredningen av storkommunealternativet: Utredningsrapport storkommunealternativet PWC.pdf

 

Høsten 2015 skal Storfjord kommune ytterligere bearbeide både Lyngenfjord- og storkommunealternativet, og ikke minst identifisere forhold som kan ha særskilt betydning for oss. Utredningene skal også sammenstilles med det såkalte 0-alternativet, det vil si at begge sammenslåingsalternativene skal sammenlignes med konsekvensene av å fortsette som en egen kommune etter dagens modell.

 

Kommunestyret tar etter all sannsynlighet stilling til om vi går videre i prosessen med enten Lyngenfjord- eller storkommunealternativet i desember 2015. En eventuell forhandlingsperiode starter på nyåret, og forventes å vare til i mai 2016. Endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing fattes i juni 2016.

Hvilken betydning får en eventuell kommunesammenslåing?

Detaljene knyttet til en ny kommunestruktur avklares først i løpet av første halvdel av 2016, når kommunene går inn i reelle forhandlinger. De to utredningene synliggjør både positive og negative konsekvenser ved en eventuell sammenslåing. Storkommunealternativet peker på følgende (kilde: PWC sin rapport) :

 

Største positive konsekvenser:

  • Stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon
  • Større fagmiljø for hver enkelt tjeneste
  • Tilgang på mer spesialisert kompetanse
  • Større økonomisk fleksibilitet
  • Mulighet til å bli en sterkere regional aktør

 

Største negative konsekvenser:

  • Svakere politisk representasjon
  • Opplevelse av større avstand til politikere og saksbehandlere

 

Vil du vite mer om konsekvensene av den kommende kommunereformen?
Les våre ofte stilte spørsmål og svar : Ofte stilte spørsmål om kommunereformen.docx PDF document ODT document

Hvordan kan du som innbygger engasjere deg i kommunereformen? 

I løpet av høsten inviterer vi til folkemøter om kommunereformen. Vi håper på godt oppmøte og stort engasjement. I tillegg vurderer vi å gjennomføre en innbyggerundersøkelse, for å sikre oss alle relevante innspill fra kommunens innbyggere i forkant av den endelige beslutningen. Vi oppfordrer derfor alle til å sette seg godt inn i problemstillingen, og til å vurdere fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Du kan også engasjere deg på kommunens Facebook-side