Tjenesten fokuserer på:

 • tverrfaglig samarbeid
 • mulighet og mestring
 • integrering
 • opplevelser og deltakelse
 • aktiv omsorg
 • gode følelser og latter
 • trening og friluftsliv
 • kultur og aktivitet
 • fellesskap og samhold
 • samtaler og veiledning
 • habilitering og rehabilitering