Valgnemnda i Storfjord har foreslått meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms og Senja tingrett og Nord-Troms jordskifterett.

Valgperioden er fra 01.01.2025 - 31.12.2028

Endelig valg foretas av kommunestyret 19. juni 2024

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i Domstolloven §§ 70-72.

 

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 31. mai 2024 til

Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren

eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

 

Forslag til meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2025 - 2028:

Lene Finnstø                                      Odd-Arne Jenssen                             

 

Forslag til meddommere til Nord-Troms og Senja tingrett 2025 - 2028:

Ann-Sofie Martinsen                         Kurt Sommerseth
Trine Finnstø Østeggen                    Kim-Arne Haug Olsen
Torill Letto                                         Jan Roger Karlstad
Stine Strømsø                                    Håvard Gjerseth
Ina Heiskel                                         Ole-Thomas Johansen

 

Forslag til meddommere til Nord-Troms jordskifterett 2025 - 2028:

Aud Eli Nystad                                  Vebjørn Karvonen
Ina Heiskel                                        Per Steinar Nystad