Tidligstemmeperioden: 1. juli - 9. august.

Forhåndsstemmeperiode: 10. august - 8. september.

valgportalen finner du generell informasjon om valget.