Har du varig og vesentlig funksjonsnedsettelse (over 2 år), kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden.

Har du behov for hjelpemidler til varig bruk, kan du kontakte den kommunale hjelpemiddelkontakten. NAV hjelpemiddelsentral i Tromsø har ansvar for alle varige utlån. Hjelpemiddelkontakten kan hjelpe deg til å søke hjelpemidlene fra Hjelpemiddelsentralen i Tromsø.