Han er en tromsøgutt som nå flytter til Storfjord.

 

Oddbjørn har allsidig utdanning blant annet innenfor organisasjon og ledelse, miljø og ressursforvaltning, prosjektledelse og offentlige anskaffelser.

Han har yrkeserfaring fra fiskerinæringa, som konsulent, selvstendig næringsdrivende, revisjon, innkjøp, samt flere perioder innenfor kommunal sektor både som prosjektleder og rådmann.  

 

Storfjord kommune gjennomfører i høst en endring i vår organisasjonsoppbygging. Dette gjøres for å kunne betjene kommunesamfunnet på best mulig måte med den kompetansen, det personellet, og de ressursene vi disponerer på best mulig måte.

Utviklingsetaten vil fra 1/1-21 være en av fire etater. De andre etatene vil være Helse og omsorgsetaten, Oppvekstetaten og Miljø, drift og beredskapsetaten.

 

Vi gleder oss over at Oddbjørn takket ja til å lede den nye etaten

 

Mvh

Willy Ørnebakk

Rådmann