For å kunne gjøre dette, må du være medlem i stemmestyret. De viktigste oppgavene til stemmestyremedlemmene er å ta imot stemmer på valgdagene, samt å veilede velgere ved behov. Du må være folkeregisterført som bosatt i kommunen, og kan ikke være listekandidat ved valget (stille til valg).

Det vil bli gitt opplæring i forkant av valgdagene.

Synes du dette høres interessant ut? Ta kontakt med Storfjord kommune ved

Klara Steinnes på e-post: klara.steinnes@storfjord.kommune.no eller på telefon 77 21 28 00/77 21 28 13