Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Yetişkinler için orta öğretim

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Zorunlu veya eşdeğer bir eğitimi tamamlamış, ama orta öğretimi tamamlayamamış yetişkinler, başvurduktan sonra 25 yaşından itibaren orta öğretime devam etme hakkına sahiptirler Bu hak, özel durumlarda normal okulda bulabildiklerinden daha fazla özelleştirilmiş bir müfredata ihtiyaç duyan gençler için de geçerli olabilir. 

Eğitim, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanacak ve resmi ve mesleki becerileriniz temel alarak hazırlanacaktır.

Målgruppe

25 yaşına kadar yetişkinler. Özel durumlarda 16-24 yaş arası gençler de.

Pris for tjenesten

Eğitim ücretsizdir. Bölge yönetimi size gerekli basılı ve dijital eğitim araçları ve dijital donanımı sağlamaktan sorumludur.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Eğitim Yasası § 4A-3 ve § 3-1
Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5

 

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Skjema

Søknaden sendes til

Bölge Yönetimi

Saksbehandling

Saksbehandling

Eğitim hakkındaki kararı Bölge Yönetimi verir. Kararda, hizmetin size tahsis edilip edilmediği belirtilecektir. Kararda ayrıca, hizmetin neleri kapsadığı da belirtilecektir.

Saksbehandlingstid

İlçe belediyesi konuyu en kısa zamanda ele almakla yükümlüdür. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri ile birlikte kararın tahminen ne zaman alınabileceğine dair yazılı bir cevap alacaksınız.

Klagemulighet

Kabul edilme kararına, bununla ilgili bildiriyi aldıktan sonra üç hafta içinde belediyeye itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz valiliğe gönderilecektir. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. İlçe belediyesi size sadece rehberlik sağlayacaktır. Diğer hizmet şartlarıyla ilgili itiraz etmek isterseniz, itiraz makamı ilçe belediyesinin kendi itiraz kuruludur.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-03-12 09:41
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-04-30