porten til den russiske kirkegården

Biskop Kronh-Hansen var med og vigslet den nødvendige utvidelsen av kirkegården. I tillegg var feltprestene Dahle og Guldvog med. Tromsø orkesterforening var møtt opp og spilte under seremonien, blant annet Chopins begravelsesmarsj.