Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nærings- og utviklingsavdelingen

Storfjord kommune arbeider bredt for å tilrettelegge kommunen som et attraktivt sted for næringsliv, besøkende og for innbyggerne. Nærings- og utviklingsavdelingen har en koordinatorfunksjon for en rekke tiltak for et helhetlig utvikling av Storfjordsamfunnet.

Nærings- og utviklingsavdelingen er saksbehandler for tilskudd fra Storfjord kommunes næringsfond. For tiltak hvor det også er aktuelt å også søke andre finansieringsordninger som Innovasjon Norge og Sametinget, kan avdelingen hjelpe med innledende kontakt hvis du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med nærings og utviklingsrådgiver før du sender inn søknad til næringsfondet. Slik sikrer vi at alle relevante opplysninger blir registrert og søknadsbehandling kan gjøres mer effektivt.

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver Hilde Johnsen
Telefon: 957 04 946     E-post: hilde.johnsen@storfjord.kommune.no

Rådgiver innen jordbruk, skog, fiske og utmarksforvaltning er i permisjon til 14. mai.

Internasjonal koordinator/Nordkalottens Grensetjeneste Riitta Leinonen
Telefon: 982 89 089     E-post: riitta.leinonen@storfjord.kommune.no