Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Storfjord menighet

Storfjord kirke

Her følger kontaktinformasjon fra Storfjord menighet.

Ansatte

Sokneprest i Storfjord
Vikar Karl Johan Bjørge
tlf. arb. 777 14648 - mobil 924 23 862
e-post kontoret: prestekontoret@storfjord.net

Kirkeverge
Siv Asplund
tlf. arbeid 777 14827 privat 916 15 782
e-post kontoret: storfme@online.no
 
Kirketjener
Svetlana Eriksen
tlf. 950 99 947

Organist
Natalia Furmankova
tlf. 451 96 255
 
Graver
Svein Larsen
tlf. 977 88 208
 

Menighetsrådet 2011 - 2015

Leder
Britt-Elin Sommerseth
tlf. privat 992 49 776


Nestleder
Nina Nilsen
Tlf. 411 73 302


Medlemmer
Marit Engstad Nilsen

Hans Arne Nordeng
Olse Isaksen Skogmo
Anita Mikkelsen Hansen
Soknepresten i Storfjord
Karen Kemi Nyheim (kom. repr.)

 

Storfjord blomsterfond

Storfjord Blomsterfonds selgere:
Gerd Pedersen tlf. 913 87 828
Else-Marie Sommerseth tlf. 777 15213
Aud Nystad tlf. 777 14531
Terje Olsen tlf. 951 25 755
Sissel Steinlund tlf. 930 95 650
Eldbjørg Stenberg tlf. 777 14101

Bankkonto for betaling av blomsterhilsen: 4785 08 02153

Jeg vil...