Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Storfjord menighet

Storfjord kirke

Her følger kontaktinformasjon fra Storfjord menighet.

Ansatte

Sokneprest i Storfjord
Vikar Karl Johan Bjørge
tlf. arb. 777 14648 - mobil 924 23 862
e-post kontoret: prestekontoret@storfjord.net

Kirkeverge
Siv Asplund
tlf. arbeid 777 14827 privat 916 15 782
e-post kontoret: storfme@online.no
 
Kirketjener
Svetlana Eriksen
tlf. 950 99 947

Organist
Natalia Furmankova
tlf. 451 96 255
 
Graver
Svein Larsen
tlf. 977 88 208
 

Menighetsrådet 2011 - 2015

Leder
Britt-Elin Sommerseth
tlf. privat 992 49 776


Nestleder
Nina Nilsen
Tlf. 411 73 302


Medlemmer
Marit Engstad Nilsen

Hans Arne Nordeng
Ole Isaksen Skogmo
Anita Mikkelsen Hansen
Soknepresten i Storfjord
Karen Kemi Nyheim (kom. repr.)

 

Storfjord blomsterfond

Storfjord Blomsterfonds selgere:
Gerd Pedersen tlf. 913 87 828
Else-Marie Sommerseth tlf. 777 15213
Aud Nystad tlf. 777 14531
Terje Olsen tlf. 951 25 755
Eldbjørg Stenberg tlf. 777 14101

Bankkonto for betaling av blomsterhilsen: 4785 08 02153

Jeg vil...