Kontaktinformasjon

Rådgiver innen jord-, skog-, fiske- og utmarksforvaltning Asle Lifjell
Telefon: 77 21 28 82 el. 400 28 855
E-post: asle.lifjell@storfjord.kommune.no