Kontaktinformasjon

Rådgiver innen jord-, skog-, fiske- og utmarksforvaltning Marit Figenschau
(permisjon fram til 14. mai - kontakt 77 21 28 00 eller post@storfjord.kommune.no)
Telefon: 77 21 28 82 el. 400 28 855
E-post: marit.figenschau@storfjord.kommune.no