Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Ansatteliste


IT
NAV
Ansatteliste
Etternavn     Fornavn     Tittel     Telefon     Mobil                  Kontor     
Barneverntjenesten
Elvemo
Marit
Fagkonsulent barnevern
77 21 28 66
 982 89 165
Marit Elvemo vCard
Holmen
Ann-Britt
Barnevernleder
77 21 28 61
 982 89 160
Ann-Britt Holmen vCard
Mathisen
Anita
Barnevernkonsulent
77 21 28 64
 982 89 163
Anita Mathisen vCard
Driftsetaten
Aronsen
Per Roger
Brannmester
77 21 28 23
 982 89 112
Driftsetaten
Per Roger Aronsen vCard
Bråthen
Tom
Ledende vaktmester
 982 89 116
Driftsetaten
Tom Bråthen vCard
Fjellseth
Hallgeir
Vaktmester
77 71 46 20
Driftsetaten
Hallgeir Fjellseth vCard
Henriksen Kibsgaard
Hilde
Ingeniør
77 21 28 22
Driftsetaten
Hilde Henriksen Kibsgaard vCard
Hoe
Trond Arne
Plan- og driftssjef
77 21 28 20
 913 63 488
Driftsetaten
Trond Arne Hoe vCard
Høiseth
Bente
Sekretær
77 21 28 26
 982 89 064
Driftsetaten
Bente Høiseth vCard
Lambela
Torlaug
 982 89 077
Driftsetaten
Torlaug Lambela vCard
Olsen
Rolf-Vidar
Vaktmester
 982 89 115
Driftsetaten
Rolf-Vidar Olsen vCard
Sommerseth
Kurt
Vaktmester
 982 89 119
Driftsetaten
Kurt Sommerseth vCard
Steinnes
Fred-Vidar
Vaktmester
 400 28 821
Driftsetaten
Fred-Vidar Steinnes vCard
Stensrud Nilsen
Joakim
Ingeniør
77 21 28 29
Driftsetaten
Joakim Stensrud Nilsen vCard
Tuoremaa
Torbjørn
Ingeniør
77 21 28 28
Driftsetaten
Torbjørn Tuoremaa vCard
Engstadjordet
Dreyer
Anne Lena
Fungerende Omsorgssjef i 50%
98 28 91 42
Anne Lena Dreyer vCard
Einebakken
Tom Willy
 404 40 728
Tom Willy Einebakken vCard
Fyhn
Monica
 404 40 729
Monica Fyhn vCard
Jensen
Ellinor
77 71 49 30
Ellinor Jensen vCard
Lilleng
Torgeir
77 71 49 30
Engstadjordet
Torgeir Lilleng vCard
Monlund
Lena
77 71 49 30
Lena Monlund vCard
Nilsen
Dorethe
 909 70 260
Dorethe Nilsen vCard
Nilsen
Odmund
 946 74 764
Odmund Nilsen vCard
Sjøveian
Ann Camilla
Fagarbeider
77 71 49 30
Ann Camilla Sjøveian vCard
Forebyggende tjeneste
Bjørklund
Sissel
Demenssykepleier
77 71 47 88
Sissel Bjørklund vCard
Lorentzen
Marianne
Psyk. sykepleier
77 21 28 59
 982 89 141
Marianne Lorentzen vCard
Mathisen
Nanette
Kreftsykepleier
77 71 47 88
Åsen omsorgsenter
Nanette Mathisen vCard
Rasmussen
Anne
Avdelingsleder
77 21 29 92
 982 89 143
Anne Rasmussen vCard
Rasmussen
Linda
Tjenesteleder
77 21 28 55
 400 28 869
Linda Rasmussen vCard
Seppola
Trond
Boveileder og flykningkonsulent
77 21 28 78
 400 28 830
Trond Seppola vCard
Slettli
Ketil
Fagleder psykisk helse
77 21 28 68
 982 89 145
Ketil Slettli vCard
Sommerseth
Roger
Ruskonsulent
77 21 28 67
 982 89 166
Roger Sommerseth vCard
Furuslottet barnehage
Henriksen
Lillian
Leder
77 71 55 99
Furuslottet barnehage
Lillian Henriksen vCard
Johansen
Inger
Pedagogisk leder
77 71 55 99
Furuslottet barnehage
Inger Johansen vCard
Hatteng skole
Bakke
Lene
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Lene Bakke vCard
Bakkevoll
Veronica
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Veronica Bakkevoll vCard
Engstad
Bodil
Assistent/Sekretær
77 21 29 44
Hatteng skole
Bodil Engstad vCard
Fagerhaug
Synnøve
Fagarbeider / Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Synnøve Fagerhaug vCard
Finnstø
Lene
Lærer
77 21 29 44
Hatteng Skole
Lene Finnstø vCard
Fosshaug
Karin
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Karin Fosshaug vCard
Grønnbakk
Elin Beate
Pedagogisk leder - SFO
77 21 29 44
Hatteng skole
Elin Beate Grønnbakk vCard
Grønnvoll
Heidrun
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Heidrun Grønnvoll vCard
Hasle
Birthe
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Birthe Hasle vCard
Holmen
Kasper
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Kasper Holmen vCard
Larsen
Jan Arild
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Jan Arild Larsen vCard
Larsen
Trond-Erik
Inspektør
77 21 29 47
Hatteng skole
Trond-Erik Larsen vCard
Lockert
Målfrid
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Målfrid Lockert vCard
Lofthus
Rita
Rektor
77 21 29 45
 932 14 525
Hatteng skole
Rita Lofthus vCard
Molberg
Vegard
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Vegard Molberg vCard
Nedrum
Tatiana
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Tatiana Nedrum vCard
Ryeng
Harald
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Harald Ryeng vCard
Ryeng
Sissel
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Sissel Ryeng vCard
Rødum
Greta P.
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Greta P. Rødum vCard
Sneve
Kari
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Kari Sneve vCard
Stenberg
Janne
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Janne Stenberg vCard
Takvannsbukt
Daniel
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Daniel Takvannsbukt vCard
Ulriksen
Cato
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Cato Ulriksen vCard
Helseavdelingen
Kvalberg
Gro
Jordmor
77 21 29 19
 982 89 135
Helseavdelingen
Gro Kvalberg vCard
Løvland
Synnøve
Fysioterapeut
77 21 29 15
Helseavdelingen
Synnøve Løvland vCard
Mellum
Anja
Fysioterapeut
77 71 48 70
Helseavdelingen
Anja Mellum vCard
Rothenpieler
Verna
Ledende helsesøster
77 21 29 10
 982 89 134
Helseavdelingen
Verna Rothenpieler vCard
IT
Kongsro
Frode
IT-Konsulent
77 21 28 18
 982 89 065
IT
Frode Kongsro vCard
Larsen
Birger
IKT-konsulent
77 21 28 19
 400 28 819
IT
Birger Larsen vCard
NAV
Berg-Husøy
Jorun
Konsulent
77 28 58 17
 982 89 161
NAV
Jorun Berg-Husøy vCard
Lilleng
Benedicte Helen
Avdelingsleder
77 28 58 00
NAV
Benedicte Helen Lilleng vCard
Nærings- og utviklingsavdelingen
Leinonen
Riitta
Internasjonal koordinator
 982 89 089
Nærings- og utviklingsavdelingen
Riitta Leinonen vCard
Ørnebakk
Willy
Nærings og utviklingsrådgiver
77 21 28 80
 911 74 752
Nærings- og utviklingsavdelingen
Willy Ørnebakk vCard
Omsorgsetaten
Fagerli
Jill
Fagleder fritid og avlastning
77 21 28 00
Helse- og omsorgsetaten
Jill Fagerli vCard
Oppvekst- og kulturetaten
Dreyer
Tove Einebakken
Voksenopplæringen
77 21 29 59
Oppvekst og kulturetaten
Tove Einebakken Dreyer vCard
Figenschau
Maria
Kulturkonsulent
77 21 29 65
 400 28 867
Oppvekst og kulturetaten
Maria Figenschau vCard
Langånes
Marianne
Fagleder - Bibliotek
77 21 29 69
Marianne Langånes vCard
Lilleng
May Tove
Oppvekstsjef
77 21 29 40
 918 64 639
Oppvekst og kulturetaten
May Tove Lilleng vCard
Mannela
Sven
Språksenteret
77 71 54 70
Oppvekst og kulturetaten
Sven Mannela vCard
Mattila
Silja S
Språksenteret
77 71 54 70
Oppvekst og kultur etaten
Silja S Mattila vCard
Sørum
Line
Rektor kulturskolen
77 21 29 63
 478 38 674
Oppvekst og kulturetaten
Line Sørum vCard
Ordfører
Heiskel
Inger
Varaordfører
 982 89 050
Inger Heiskel vCard
Steinnes
Sigmund
Ordfører
77 21 28 08
 992 30 283
Administrasjon
Sigmund Steinnes vCard
Oteren barnehage
Bjørklund
Ingvild
Pedagogisk leder
77 71 46 12
Oteren barnehage
Ingvild Bjørklund vCard
Engstad
Vigdis
Avdelingsleder
77 71 46 12
Oteren barnehage
Vigdis Engstad vCard
Karlsen
Mette B.
Pedagogisk leder
77 71 46 12
Oteren barnehage
Mette B. Karlsen vCard
Solheim
Henny
Pedagogisk leder
77 71 46 12
Oteren barnehage
Henny Solheim vCard
Rådmann
Lundberg
Ellen-Beate Jensen
Rådmann
77 21 28 10
Ellen-Beate Jensen Lundberg vCard
Service- og personalavdelingen
Bergland
Rita Bruvold
Sekretær
77 21 28 00
Service og personal
Rita Bruvold Bergland vCard
Heiskel
Inger
HMS og personalkonsulent
77 21 28 12
Service og personal
Inger Heiskel vCard
Larsen
Trond-Roger
Kontorsjef
77 21 28 11
 982 89 062
Service og personal
Trond-Roger Larsen vCard
Nilsen
Lena
Sekretær
77 21 28 00
Service og personal
Lena Nilsen vCard
Steinnes
Klara
Fagleder/Førstesekretær
77 21 28 13
Service og personal
Klara Steinnes vCard
Skibotn omsorgssenter
Seppola
Nina
77 71 55 15
Skibotn omsorgssenter
Nina Seppola vCard
Tuominen
Anna-Liisa
77 71 55 15
Anna-Liisa Tuominen vCard
Skibotn skole
Berntsen
Lill Kvalberg
Rektor
77 21 29 21
Skibotn skole
Lill Kvalberg Berntsen vCard
Fagerhaug
Camilla
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Camilla Fagerhaug vCard
Furnes
Hege Koht
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Hege Koht Furnes vCard
Hakkebo
Else Jorunn
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Else Jorunn Hakkebo vCard
Johansen
Vigdis
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Vigdis Johansen vCard
Johnsen
Laila
Klubbleder
77 21 29 20
Skibotn skole
Laila Johnsen vCard
Laupstad
Linda
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Linda Laupstad vCard
Nesset
Anne
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Anne Nesset vCard
Olsen
Kristine
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Kristine Olsen vCard
Soini
Caroline
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Caroline Soini vCard
Soini
Irene
Pedagogisk leder - SFO
77 21 29 20
Skibotn skole
Irene Soini vCard
Solberg
Silje
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Silje Solberg vCard
Sommervold
Per Steinar
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Per Steinar Sommervold vCard
Utby
Rune
Inspektør
77 21 29 22
Skibotn skole
Rune Utby vCard
Valmuen verksted
Ingebrigtsen
Janne-Karin
Fagarbeider
77 71 48 33
Valmuen Verksted
Janne-Karin Ingebrigtsen vCard
Kristiansen
Nina
Avdelingsleder
77 71 48 33
 982 89 144
Valmuen verksted
Nina Kristiansen vCard
Stubeng
Ellen A
77 71 48 33
 404 40 722
Valmuen verksted
Ellen A Stubeng vCard
Takvannsbukt
Gunn
Fagarbeider
77 71 48 33
Valmuen verksted
Gunn Takvannsbukt vCard
Åsen omsorgssenter
Bråthen
Laila
77 71 47 88
Laila Bråthen vCard
Esekielsen
Siv
77 71 47 88
Siv Esekielsen vCard
Johansen
Eva Haug
Sekretær
 982 89 151
Eva Haug Johansen vCard
Larsen
Ester
77 71 47 88
Ester Larsen vCard
Nilsen
Viktoria
77 71 47 88
Åsen omsorgsenter
Viktoria Nilsen vCard
Utby
Doris
Avdelingsleder - fungerende
 404 40 724
Doris Utby vCard
Vallesæter
Susanne
 400 28 848
Åsen omssorgssenter
Susanne Vallesæter vCard
Økonomiavdelingen
Døhl
Viggo
Økonomisjef
77 21 28 70
Økonomiavdelingen
Viggo Døhl vCard
Figenschau
Hege
Lønn
77 21 28 75
Økonomiavdelingen
Hege Figenschau vCard
Jonassen
Karin
Førstesekretær
77 21 28 73
Økonomiavdelingen
Karin Jonassen vCard
Lockert
Merete
Skattekonsulent
77 21 28 71
Økonomiavdelingen
Merete Lockert vCard
Olaisen
Karin Lambela
Avdelingsleder regnskap
77 21 28 72
Økonomiavdelingen
Karin Lambela Olaisen vCard
Rødum
Ole
Innkjøpssjef
77 71 94 87
 905 19 044
Nordtroms
Ole Rødum vCard
Årland
Ann-Heidi
Controller
77 21 28 76
Økonomiavdelingen
Ann-Heidi Årland vCard

Jeg vil...