Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Ansatteliste


IT
NAV
Ansatteliste
Etternavn     Fornavn     Tittel     Telefon     Mobil                  Kontor     
Olsen
Monica
77 21 28 64
 982 89 165
Monica Olsen vCard
Barneverntjenesten
Bruvoll
Inger
Barnevernkonsulent
 400 28 848
Inger Bruvoll vCard
Holmen
Ann-Britt
Barnevernleder
77 21 28 61
 982 89 160
Ann-Britt Holmen vCard
Wingstad
Maria
Barnevernmedarbeider
77 21 28 66
 982 89 163
Maria Wingstad vCard
Behandlende avdeling
Rasmussen
Anne
Avdelingsleder
77 21 29 92
 982 89 143
Anne Rasmussen vCard
Driftsetaten
Bråthen
Tom
Ledende vaktmester
 982 89 116
Driftsetaten
Tom Bråthen vCard
Figenschau
Kristen-Are
Vaktmester
 400 28 823
Kristen-Are Figenschau vCard
Fjellseth
Hallgeir
Vaktmester
 982 89 117
Driftsetaten
Hallgeir Fjellseth vCard
Heimland
Charlotte Kristine
Sekretær
77 21 28 25
Charlotte Kristine Heimland vCard
Henriksen Kibsgaard
Hilde
Ingeniør
77 21 28 22
 982 89 052
Driftsetaten
Hilde Henriksen Kibsgaard vCard
Hoe
Trond Arne
Plan- og driftssjef
77 21 28 20
 913 63 488
Driftsetaten
Trond Arne Hoe vCard
Høiseth
Bente
Sekretær
77 21 28 26
 982 89 064
Driftsetaten
Bente Høiseth vCard
Isaksen
Sigurd
Vaktmester
 400 28 824
Sigurd Isaksen vCard
Jenssen
Odd-Arne
Ingeniør
77 21 28 27
Odd-Arne Jenssen vCard
Lambela
Torlaug
Ledende renholder
 982 89 077
Driftsetaten
Torlaug Lambela vCard
Olsen
Rolf-Vidar
Brannmester
 982 89 115
Driftsetaten
Rolf-Vidar Olsen vCard
Skogmo
Ørjan
Ingeniør
77 21 28 21
 400 28 826
Ørjan Skogmo vCard
Sommerseth
Kurt
Vaktmester
 982 89 119
Driftsetaten
Kurt Sommerseth vCard
Steinnes
Fred-Vidar
Vaktmester
 400 28 821
Driftsetaten
Fred-Vidar Steinnes vCard
Stensrud Nilsen
Joakim
Planlegger
77 21 28 29
 400 28 822
Driftsetaten
Joakim Stensrud Nilsen vCard
Tuoremaa
Torbjørn
Ingeniør
77 21 28 28
 414 96 088
Driftsetaten
Torbjørn Tuoremaa vCard
Engstadjordet
Einebakken
Tom Willy
 404 40 728
Tom Willy Einebakken vCard
Jensen
Ellinor
77 71 49 30
Ellinor Jensen vCard
Lilleng
Torgeir
77 71 49 30
Engstadjordet
Torgeir Lilleng vCard
Monlund
Lena
77 71 49 30
Lena Monlund vCard
Nilsen
Dorethe
 909 70 260
Dorethe Nilsen vCard
Nilsen
Odmund
40 44 07 29
 946 74 764
Odmund Nilsen vCard
Sjøveian
Ann Camilla
Fagarbeider
77 71 49 30
Ann Camilla Sjøveian vCard
Forebyggende avdeling
Aasheim
Iselin
Flyktningkonsulent
77 21 28 78
 400 28 830
Iselin Aasheim vCard
Dreyer
Anne Lena
Avdelingsleder
77 21 29 70
 982 89 142
Anne Lena Dreyer vCard
Fagerli
Jill
Leder frivilligsentral
77 21 28 44
 982 89 068
Storfjord kommune
Jill Fagerli vCard
Lorentzen
Marianne
Psyk. sykepleier
77 21 28 59
 982 89 141
Storfjord kommune
Marianne Lorentzen vCard
Nilsen
Lena
Sekretær
77 21 28 63
Forebyggende avdeling
Lena Nilsen vCard
Rasmussen
Linda
Tjenesteleder
77 21 28 55
 400 28 869
Linda Rasmussen vCard
Slettli
Ketil
Fagleder psykisk helse
77 21 28 68
 982 89 145
Ketil Slettli vCard
Sommerseth
Roger
Ruskonsulent
77 21 28 67
 982 89 166
Roger Sommerseth vCard
Utby
Doris
Systemansvarlig
77 21 28 62
 404 40 724
Doris Utby vCard
Furuslottet barnehage
Henriksen
Lillian
Leder
90 79 37 74
Furuslottet barnehage
Lillian Henriksen vCard
Johansen
Inger
Pedagogisk leder
90 79 37 74
Furuslottet barnehage
Inger Johansen vCard
Hatteng skole
Bakke
Lene
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Lene Bakke vCard
Bakkevold
Veronica
Assistent
77 21 29 44
Hatteng skole
Veronica Bakkevold vCard
Bjørklund
Ingvild
77 21 29 45
Hatteng skole
Ingvild Bjørklund vCard
Engstad
Bodil
Assistent/Sekretær
77 21 29 44
Hatteng skole
Bodil Engstad vCard
Fagerhaug
Ann-Sofie
Lærer
77 21 29 45
Ann-Sofie Fagerhaug vCard
Fagerhaug
Synnøve
Fagarbeider / Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Synnøve Fagerhaug vCard
Finnstø
Lene
Lærer
77 21 29 44
Hatteng Skole
Lene Finnstø vCard
Fosshaug
Karin
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Karin Fosshaug vCard
Grønnbakk
Elin Beate
Pedagogisk leder - SFO
77 21 29 44
Hatteng skole
Elin Beate Grønnbakk vCard
Grønnvoll
Heidrun
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Heidrun Grønnvoll vCard
Hasle
Birthe
Lærer
77 21 29 47
Hatteng skole
Birthe Hasle vCard
Holmen
Kasper
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Kasper Holmen vCard
Larsen
Jan Arild
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Jan Arild Larsen vCard
Lockert
Målfrid
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Målfrid Lockert vCard
Lofthus
Rita
Rektor
77 21 29 45
 932 14 525
Hatteng skole
Rita Lofthus vCard
Molberg
Vegard
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Vegard Molberg vCard
Nedrum
Tatiana
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Tatiana Nedrum vCard
Rødum
Greta P.
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Greta P. Rødum vCard
Sneve
Kari
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Kari Sneve vCard
Stenberg
Janne
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Janne Stenberg vCard
Takvannsbukt
Daniel
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Daniel Takvannsbukt vCard
Ulriksen
Cato
Lærer
77 21 29 44
Hatteng skole
Cato Ulriksen vCard
Utby
Rune
Inspektør
77 21 29 47
Hatteng skole
Rune Utby vCard
Helseavdelingen
Kvalberg
Gro
Jordmor
77 21 29 19
 982 89 135
Helseavdelingen
Gro Kvalberg vCard
Løvland
Synnøve
Fysioterapeut
77 21 29 15
 982 89 136
Helseavdelingen
Synnøve Løvland vCard
Mellum
Anja
Fysioterapeut
77 71 48 70
Helseavdelingen
Anja Mellum vCard
Willumsen
Mona
Konstituert helsesøster
77 21 29 10
 982 89 167
Storfjord kommune
Mona Willumsen vCard
Hjemmetjenesten
Bjørklund
Sissel
Demenssykepleier
40 02 88 35
Storfjord kommune
Sissel Bjørklund vCard
Braathen
Hanne
Tjenesteleder
 400 28 811
Hjemmetjenesten
Hanne Braathen vCard
Hamnvik
Baigalmaa
Hjelpemiddelkontakt
40 44 07 20
Storfjord kommune
Baigalmaa Hamnvik vCard
Mathisen
Nanette
Kreftsykepleier
40 44 07 50
 404 40 750
Hjemmetjenesten
Nanette Mathisen vCard
IT
Larsen
Birger
IKT-konsulent
77 21 28 19
 400 28 819
IT
Birger Larsen vCard
Seppola
Trond B.
IKT-konsulent
77 21 28 18
 982 89 065
IT
Trond B. Seppola vCard
NAV
Asplund
Maija
Saksbehandler og boveileder
55 55 33 33
 400 28 809
Maija Asplund vCard
Berg-Husøy
Jorun
Saksbehandler, boveileder og gjeldsrådgiver
55 55 33 33
 982 89 161
NAV
Jorun Berg-Husøy vCard
Bergheim
Line Nilsen
Familieveileder
40 02 88 09
NAV
Line Nilsen Bergheim vCard
Fyhn
Monica
Saksbehandler og gjeldsrådgiver
55 55 33 33
 400 28 808
Monica Fyhn vCard
Lilleng
Benedicte Helen
Avdelingsleder
55 55 33 33
NAV
Benedicte Helen Lilleng vCard
Nærings- og utviklingsavdelingen
Figenschau
Marit
Rådgiver jord-, skog-, fiske- og utmarksforvaltning
77 21 28 82
Marit Figenschau vCard
Johnsen
Hilde
Nærings og utviklingsrådgiver
 957 04 946
Hilde Johnsen vCard
Leinonen
Riitta
Internasjonal koordinator
 982 89 089
Nærings- og utviklingsavdelingen
Riitta Leinonen vCard
Oppvekst- og kulturetaten
Dreyer
Tove Einebakken
Voksenopplæringen
77 21 29 59
 932 35 846
Oppvekst og kulturetaten
Tove Einebakken Dreyer vCard
Figenschau
Maria
Kulturkonsulent
77 21 29 65
 400 28 867
Oppvekst og kulturetaten
Maria Figenschau vCard
Langånes
Marianne
Fagleder - Bibliotek
77 21 29 69
 473 22 274
Marianne Langånes vCard
Lilleng
May Tove
Oppvekstsjef
77 21 29 40
 400 28 866
Oppvekst og kulturetaten
May Tove Lilleng vCard
Mannela
Sven
Språksenteret
77 71 54 70
 400 28 847
Oppvekst og kulturetaten
Sven Mannela vCard
Mattila
Silja S
Språksenteret
77 71 54 70
 400 28 828
Oppvekst og kultur etaten
Silja S Mattila vCard
Sørum
Line
Rektor kulturskolen
77 21 29 63
 478 38 674
Oppvekst og kulturetaten
Line Sørum vCard
Ordfører
Jentoft
Knut
Ordfører
77 21 28 08
 480 65 176
Knut Jentoft vCard
Oteren barnehage
Engstad
Vigdis
Avdelingsleder
77 21 29 30
Oteren barnehage
Vigdis Engstad vCard
Karlsen
Mette B.
Pedagogisk leder
77 71 46 12
Oteren barnehage
Mette B. Karlsen vCard
Solheim
Henny
Pedagogisk leder
77 71 46 12
Oteren barnehage
Henny Solheim vCard
Rådmann
Larsen
Trond-Roger
Rådmann
77 21 28 11
 982 89 062
Service og personal
Trond-Roger Larsen vCard
Service- og personalavdelingen
Bergland
Rita Bruvold
Sekretær
77 21 28 00
Service og personal
Rita Bruvold Bergland vCard
Heiskel
Inger
HMS og personalkonsulent
77 21 28 12
Service og personal
Inger Heiskel vCard
Steinnes
Klara
Fagleder/Førstesekretær
77 21 28 13
Service og personal
Klara Steinnes vCard
Skibotn skole
Berntsen
Lill Kvalberg
Rektor
77 21 29 21
Skibotn skole
Lill Kvalberg Berntsen vCard
Fagerhaug
Camilla
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Camilla Fagerhaug vCard
Furnes
Hege Koht
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Hege Koht Furnes vCard
Garden
Lars-Einar
Undervisningsinspektør
77 21 29 22
Lars-Einar Garden vCard
Hakkebo
Else Jorunn
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Else Jorunn Hakkebo vCard
Johansen
Vigdis
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Vigdis Johansen vCard
Johnsen
Laila
Klubbleder
77 21 29 20
Skibotn skole
Laila Johnsen vCard
Laupstad
Linda
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Linda Laupstad vCard
Nesset
Anne
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Anne Nesset vCard
Olsen
Kristine
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Kristine Olsen vCard
Soini
Caroline
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Caroline Soini vCard
Soini
Irene
Pedagogisk leder - SFO
77 21 29 20
Skibotn skole
Irene Soini vCard
Solberg
Silje
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Silje Solberg vCard
Sommervold
Per Steinar
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Per Steinar Sommervold vCard
Vatne
Helge
Lærer
77 21 29 20
Skibotn skole
Helge Vatne vCard
Wang
Anita
Adjunkt
77 21 29 20
Anita Wang vCard
Sykehjemsavdelingen
Hansen
Line
Fungerende tjenesteleder
77 71 47 88
Line Hansen vCard
Johansen
Eva Haug
Sekretær
77 71 47 88
 982 89 151
Eva Haug Johansen vCard
Oppervoll
Ann Heidi
Kjøkkensjef
77 71 47 90
Sykehjemsavdelingen
Ann Heidi Oppervoll vCard
Strandvoll
Else
Tjenesteleder
77 71 47 88
 982 89 150
Else Strandvoll vCard
Valmuen verksted
Ingebrigtsen
Janne-Karin
Fagarbeider
77 71 48 33
Valmuen Verksted
Janne-Karin Ingebrigtsen vCard
Kristiansen
Nina
Tjenesteleder
77 71 48 33
 982 89 144
Valmuen verksted
Nina Kristiansen vCard
Stubeng
Ellen A
77 71 48 33
Valmuen verksted
Ellen A Stubeng vCard
Takvannsbukt
Gunn
Fagarbeider
77 71 48 33
Valmuen verksted
Gunn Takvannsbukt vCard
Økonomiavdelingen
Døhl
Viggo
Økonomisjef
77 21 28 70
 982 89 070
Økonomiavdelingen
Viggo Døhl vCard
Figenschau
Hege
Lønn
77 21 28 75
Økonomiavdelingen
Hege Figenschau vCard
Grundetjern
Gunnar
Økonomikonsulent
77 21 28 72
Gunnar Grundetjern vCard
Jonassen
Karin
Førstesekretær
77 21 28 73
Økonomiavdelingen
Karin Jonassen vCard
Olaisen
Karin Lambela
Skattekonsulent
77 21 28 71
Økonomiavdelingen
Karin Lambela Olaisen vCard
Rødum
Ole
Innkjøpssjef Nordtroms
77 71 94 87
 905 19 044
Nordtroms
Ole Rødum vCard
Årland
Ann-Heidi
Controller
77 21 28 76
Økonomiavdelingen
Ann-Heidi Årland vCard

Jeg vil...