Åpent møte:
Demens, Hva er det?


MANDAG 9. MAI KL 17:00
Rådhuset, Hatteng i Storfjord kommune.

  • Troms Fylkeslag

  • Demens, hva er det?

  • Hvilke tilbud har Storfjord kommune til personer med demens?

  • Demensvennlig samfunn

  • Kulturelt innslag ved elever fra kulturskolen

  • Enkel servering

  • GRATIS INNGANG.