Frivillighetspris 2015

Troms fylkeskommunes utdeler årlig Troms fylkeskommunes frivillighetspris til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å bidra til å synliggjøre frivillig innsats. Arbeidet skal bidra til bedret trivsel og livskvalitet for andre og være knyttet opp mot humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid. Frivillighetsprisen i Troms består av et beløp på kr 25 000,-.

Frist for forslag til kandidat med begrunnelse: 5. september 2015

Fullstendig utlysning, retningslinjer på www.tromsfylke.no

Direktelink http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Priser-stipend-og-legat/Frivillighetsprisen

Forslag til kandidater med en begrunnelse og redegjørelse for hva kandidaten har utført, sendes: postmottak@tromsfylke.no, eller til adressen:

Troms fylkeskommune
Kulturetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø

 

 

Kulturpris 2015

 

Troms fylkeskommunes utdeler årlig Troms fylkeskommunes kulturpris til en kunstner eller kulturutøver som har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms. Det inviteres til å sende inn forslag til kandidat (med begrunnelse).

Se fullstendig utlysning og retningslinjer på www.tromsfylke.no

Frist for forslag til kandidat med begrunnelse: 15. oktober 2015

Fullstendig utlysning, retningslinjer på www.tromsfylke.no

Direktelink: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Priser-stipend-og-legat/Kulturprisen

Forslag til kandidater med en begrunnelse og redegjørelse for hva kandidaten har utført, sendes: postmottak@tromsfylke.no eller til adressen:

Troms fylkeskommune
Kulturetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø