Storfjord plan- og driftsstyret vedtok i møtet 19.06.2015 å legge ut på høring "Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms".  Forslaget blir publisert her på kommuens hjemmeside og legges ut for offentlig ettersyn på Helsehuset Oteren, Rådhuset Hatteng og Joker Skibotn.

Høringsperioden fra 22.06.2015 - 03.08.2015

Innspill sendes skriftlig til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren eller til post@storfjord.kommune.no

Innspill merkes med "Vinterforskriften"

Forskriften kan lastes ned her Vinterforskriften.pdf